Mūžīgie bērni: kā politiķi risinās asistentu trūkumu?

Rubrikā «Mūžīgie bērni» vakar izgaismojām virkni problēmu, kas saistītas ar bērnu asistentu trūkumu un tā iemesliem. Piemēram, birokrātiju, ar kādu nākas saskarties, vai to, ka cilvēki zemā atalgojuma dēļ kļūt par asistentiem nevēlas. Pēc vairākām sarunām ar bērnu vecākiem Labklājības ministrija ir piedāvājusi vecākiem pieņemamu plānu, bet tam nākamā gada budžetā papildus vajadzīgi vairāki desmiti miljoni eiro. Vai politiķi ir gatavi naudu meklēt un risināt problēmas? Vairāk pastāstīs Vita Anstrate.