Pūra lāde. Vāceles un cibas

Viens no senākajiem amatniecības veidiem ir vāceļu un cibu izgatavošana no koka mizas vai tāss. Arheoloģiskajos izrakumos ir atrastas pazīmes, kas liecina, ka šādi trauki izgatavoti jau 2. gadsimtā, bet šis amatniecības veids noteikti ir senāks. Nacionālā Vēstures muzeja krājumā rodami trauki, kas tapuši 18. gadsimtā. Senos laikos traukus no tāss mācēja izgatavot teju katrs saimes puišķāns, puisis vai vīrs, bet tos izmantoja galvenokārt meitas un sievas mājas lietu un pārtikas glabāšanai. Kaspars Zvirbulis ir tāsiķis, šobrīd Latvijā viens no retajiem cilvēkiem, kurš prot veidot traukus no tāss, un šo amatu sauc par savu profesiju. «Pūra lādē» Līgatnes pusē liksim padomu, kā pašu rokām izgatavot tāss cibiņu.