Satraukums par sociālu problēmsituāciju Mārcienā

Sociālajos tīklos nereti parādās dažādi lūgumi pēc palīdzības un atsevišķi gadījumi rada arī rezonansi sabiedrībā. Tā arī par kādu nesen ievietotu stāstu par grūtībās nonākušu ģimeni, kurai jau gadiem palīdz labdarības biedrības, bet vietējā pašvaldība un sociālais dienests savas funkcijas pildot vāji. Vidzemes televīzija pārliecinājās, ka situācija konkrētajā gadījumā patiešām ir neapskaužama, taču sava daļa atbildības gulst arī uz ģimenes pašas pleciem.

Komentāri

Kategorijas