Ielas garumā. Remīnes un Pīkola ielas

Teikas apbūve sāka veidoties pagājušā gadsimta 20.-30. gados, kad Rīgā turpināja attīstīt dārzu pilsētas ideju. Centram tuvajās apkaimēs tolaik būvēja t.s.“ģimeņu mājas“ ar dažiem īres dzīvokļiem. Teikas ielu vēdeklī ir ne viena vien iela ar tautiskā romantisma iedvesmotu nosaukumu – Burtnieku, Laimdotas, Tālivalža, bet Remīnes un Pīkola ielai piemīt arī zināma mistikas deva. Strādnieku (daudzi strādāja rūpnīcā «VEF»), amatnieku un vidusšķiras apdzīvotajās klusajās ieliņās gadu desmitiem ārēji nenotika nekas ievērības cienīgs, ja neskaita jauniešu-motociklistu saceltos putekļus un griezīgo troksni, par ko 1960. gados ar sašutumu rakstīja „Rīgas Balss“. Taču ārējais miers mēdz būt mānīgs, un arī mazās ieliņās liktenis spēlējas gan ar namiem, gan cilvēkiem.