Pūra lāde. Žogs

0.0

Senlaikos latviešu zemniekam bija nepieciešami divi darba rīki – cirvis un virve. Ja cilvēkam bija prasme ar šīm lietām rīkoties, tad viņš izdarīt visu, piemēram, izveidot pīto žogu no kārkliem, kas norobežoja ne tikai zemi ap māju un dārzu, bet arī nelielos tīrumus. Žogus ap savu saimniecību zemnieks taisīja no tuvējā apkārtnē pieejama materiāla, no koka kārtīm, no sakrautiem akmeņiem, bet visbiežāk no dažādu koku zariem vai kārklu vicām. Šie senie žogi veidoja Latvijas ainavas daļu, kas mums vēl šodien šķiet tuva un pazīstama. Jelgavā, pašā pilsētas centrā, pinēja darbnīcā meistars Juris Milčs iemācīs, kā izveidot zedeņu žogu.