Tiesa kritizē izmeklēšanas kvalitāti

0.0

Svarīgs sakāmais tiesnesim bija arī pēc sprieduma nolasīšanas. Līdztekus lēmumiem par sodiem un kompensācijām, tiesa šajā lietā pieņēmusi arī divus būtiskus blakuslēmumus. Tās ieskatā kriminālprocess jāsāk arī pret sabrukušo jumta kopņu ražotāju un uzstādītāju «Vikom Industry». Turklāt tiesa konstatējusi, ka lietas prokurori nav pienācīgi pildījuši savus pienākumus – gan uzraugot pirmstiesas izmeklēšanu, gan – uzturot valsts apsūdzību tiesā. Un turpina Anete Bērtule.