ES par paplašināšanos runā piesardzīgi

Simboliski, ka piecas dienas pēc vienas dalībvalsts izstāšanās no Eiropas Savienības, Eiropas Komisijā tika prezentēta jaunā Eiropas Savienības paplašināšanās stratēģija. Nākamās rindā uz iestāšos Savienībā ir Rietumbalkānu valstis. Taču ar šo valstu uzņemšanu neiet tik gludi, jo Francija, Nīderlande un Dānija ir visai skeptiskas par paplašināšanās nepieciešamību. Mana kolēģe Ilze Nagla no Briseles stāsta vairāk