Atgriežas Latvijā no Norvēģijas

Pēc astoņu gadu prombūtnes Norvēģijā Zane un Artis Babri atkal par savām mājām sauc Latviju. Par dzīvesvietu viņi izvēlējušies Skrundu. Te abi ne tikai darbojas savā uzņēmumā, bet arī aktīvi iesaistījušies kultūras dzīvē, vadot vidējās paaudzes deju kolektīvu. Viņi ir vienoti: «Mēs mīlam Latviju un darījām to arī Norvēģijā.» Vairāk stāsta Skrundas TV.