Pētījums par kultūru migrāciju Latvijā

0.0

Pie lasītājiem nonācis unikāls kolektīvs darbs – grāmata «Latvija: kultūru migrācija». Tās tapšanā iesaistītas četras Latvijas Universitātes zinātniskās institūcijas un vairāk nekā 25 pētnieki no visdažādākajām humanitārajām jomām – no vēstures, filozofijas un literatūras līdz reliģijai un mākslas vēsturei. Monogrāfija ļaus lasītājiem paplašināt skatījumu par Latvijas teritorijā dzīvojošā etnosa spēju uzņemt un ietvert savā kultūrā citu kultūru pieredzi un par Latvijas kā nelielas valsts pienesumu pasaules kultūrā. Ar diviem grāmatas autoriem šodien tikās Anete Lesīte.