Izziņas impulss. 7.sērija

Šajā sērijā stāstīsim, kā lauksaimniecībā iespējams samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Viesosimies vairākās saimniecībās, kur politikā plānotais jau pārvērsts darbos. Kā saimniecībās darbojas biogāzes stacijas un kā lauksaimniecības biogāze nodrošina ar siltumu pašas saimniecības, tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildēsim raidījumā