Domstarpības par Rugāju novada stadionu

Rugāju novada pašvaldība saņēmusi kritiku pēc Valsts kontroles revīzijas, kurā vērtēja infrastruktūras objektus, kas uzbūvēti ar Eiropas fondu finansējumu un Valsts kases izsniegtu aizņēmumu. Tika pārmesta daudzfunkcionālā stadiona izbūve, kas veikta ūdenssaimniecības attīstības projekta vietā. Vietvara kontroles pārmetumos saskata centienus noniecināt mazās pašvaldības. Plašāk – Latgales reģionālā TV