LU simtgades Senāta svinīgā sēde

Administratīvās rajona tiesas pirms nepilnas stundas pieņemtais lēmums ir labvēlīgs Latvijas Universitātes rektoram Indriķim Muižniekam. Tiesa ir apturējusi Ministru kabineta lēmumu, ar kuru viņš netika apstiprināts LU rektora amatā. ..... Bet tagad par šīs dienas pasākumu augstskolā. Universitātei savus novēlējumus simtajā jubilejā izteikušas arī valsts augstākās amatpersonas. Senāta svinīgajā sēdē izskanēja arī kritika rektora vēlēšanu dēļ. Turpina Vita Anstrate.

Komentāri

Kategorijas