Turpinās diskusijas par Jaungulbenes "Sila" pārdošanu

Gulbenes novada iedzīvotāji ir neapmierināti ar pašvaldības ieceri pārdot nekustamo īpašumu «Sils», kurā ir liela meža platība. Īpašuma izsole jau notikusi, un par rezultātu vajadzēja lemt augusta beigās. Taču iedzīvotāji vērsušies domē ar iesniegumu, aicinot mežu nepārdot. To parakstījuši 800 iedzīvotāji. Dome lēmumu atlikusi, un notikusi iesaistīto pušu tikšanās. Plašāk – Vidzemes TV