Sausums satrauc lopkopjus Rucavas novadā

Izkaltusi zeme un pelēki brūnas izdegušas pļavas – tāds skats paveras Rucavas novadā, kur katru dienu ar cerībām tiek gaidīts auglīgais vasaras lietus. Vislielākie zaudētāji no ieilgušā sausuma ir lopkopji, kuriem nepietiekamās zaļbarības dēļ krītas izslaukumi un dzīvsvars, nākas izbarot ziemai sagatavotos krājumus. Šādi apstākļi piena lopkopjiem lika ierosināt novada domei lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju. Vairāk – Aizputes TV.