Dziesmu svētku noslēguma koncerts

0.0

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku atslēgas vārds ir „Līgo – Lai top!”. Vārds „Līgo” latviešu tautas apziņā ir pārtapšanas, garīgās un fiziskās attīrīšanās, auglības un galvenais – gaismas (saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls.

Šī ideja noslēguma koncertā izskanēs varenā kopkorī, kurā piedalīsies 240 jauktie kori, 79 sieviešu kori, 28 vīru kori, 42 senioru kori, 26 ārzemju latviešu kori, 12 viesu kolektīvi, 30 tautas deju kolektīvi, 37 pūtēju orķestri, Nacionālo Bruņoto spēku orķestris, profesionālais pūtēju orķestris „Rīga”, Latvijas Universitātes pūtēju orķestris, J. Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris, jauniešu pūtēju orķestris „Auseklītis”, Rīgas Doma kora skolas zēnu koris, Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris, J. Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas zēnu koris, Pūces etnogrāfiskais orķestris, „Auļi”, Tiago Loei un Miguel Hernandez Giraldi ar perkusijas skolas „Ritma karavāna” audzēkņiem.

Atmiņas par pirmo latviešu dziesmu dienu Dikļos 1864. gadā vēsta –„ Kad tie vienā korī Dievam par godu un savai tautai par liecību četrām balsīm dziedāja, tad klausītājiem sirds līdz uz augšu devās svētku līksmībā.” Lai mūsu sirdis tā gavilē kopīgā dziesmu un gaismas ritā!

Noslēguma koncerta mākslinieciskie vadītāji – Aira Birziņa un Ivars Cinkuss, režisors Uģis Brikmanis, scenogrāfs Ivars Mailītis.