III grupa. Vidējās grūtības pakāpes orķestri

0.0

III GRUPA
VIDĒJĀS GRŪTĪBAS PAKĀPES ORĶESTRI

9.00
Valmieras kultūras centra pūtēju orķestris
Signāls
Diriģents Mārtiņš Birnis

9.25
Madlienas pagasta kultūras nama pūtēju orķestris
Madliena
Diriģents Viesturs Lazdiņš

9.50
Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas
pūtēju orķestris
Diriģents Romāns Ivanovs

10.15
Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris
Diriģents Jolands Andževs

10.40
Strenču kultūras nama
Strenču pūtēju orķestris
Diriģenti Lelde Bitīte, Jānis Jansons

11.05
Tukuma pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris
Tukums
Diriģents Māris Rozenbergs

11.30
Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestris
Diriģents Donāts Veikšāns