Intervija ar Gundaru Sebri un Arti Raitumu

Piedalīsies Absolventu kora grupa (dubultkvartets). Koris tapis īpaši skolas simtgadei, diriģente Baiba Veismane-Rezonga, instrumentālās grupas vadītājs Singurs Zariņš - absolvents, direktora vietnieks izglītības jomā, sporta skolotājs, mūziķis. Dziedās Miervalža Celmiņa dziesmu «Mana pilsēta» 
https://www.dziesmas.lv/d/14618?textSize=14&pageSinger=0&pageComposer=1&pageWriter=0&showSend=True&setAsLike=True&checkCookies=True
Miervaldis Celmiņš bija ilggadējs skolas mūzikas skolotājs, 70-tas gados skolas vokāli instrumentālā ansambļa un vokālā ansambļa «Talsu zvaniņš» vadītājs. Par ansambli «Zvaniņš» ir uzņemta televīzijas filma, kurā skan arī šī dziesma, veltīta Talsiem. Viņa pūrā ir arī dziesmas «Talsu mijkrēslis», kas ir Talsu himna, un joprojām populāra ir dziesma «Pa reizītei vien» https://www.dziesmas.lv/d/Pa_reizitei_vien_-vairaki_-_Miervaldis_Celmins_-_Imants_Lasmanis/14754, kas savukārt gadiem cauri ir bijusi skolas skolotāju himna.

-Talsu Valsts ģimnāzijas simtgades salidojumu saulgriežu laikā, 21.jūnijā

-Ja trīs vārdos būtu jānoraksturo Talsu Valsts ģimnāzija, tad tie būtu -…..

-Salidojums īpašs - satiksies visi izlaidumi un svinēsim lielā izlaiduma balli ar līgošanu pusnaktī skolas dārzā

-Gatavojas absolventu koris, absolventu deju kolektīvs, absolventu dažādu laiku skolas mūzikas blices, kas paši sev spēlējuši izlaiduma balli. Ir ziņas, ka absolventi salidos no arī tāltālām zemēm (ASV u.c.).

-Absolventi sasūtījuši izlaidumu foto, top visu gadu izlaiduma bilžu galerija

-Sociālajos tīklos aicinām nākt uz šo salidojumu Jāņu vainagos un vainadziņos.

Komentāri

Kategorijas