Mazākumtautību kolektīvu koncertuzvedums "Zem vienas debess"

0.0

Patlaban Latvijā dzīvo vairāk nekā 150 nacionalitātes, kas saglabā savu etnisko savdabību, tradicionālo kultūru, valodu, paražas un dzīvesveidu. Mazākumtautību kultūra un tradīcijas kļuvušas par neatņemamu valsts kultūras un garīgās vēstures daļu. 2013. gadā mazākumtautību daudzbalsīgās dziesmas, folklora, tautastērpu košums un tradīciju daudzveidība no jauna iemirdzēsies XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku programmā. 1.jūnijā Lielajā Ģildē vairāk nekā 30 kolektīvi vienosies koncertuzvedumā „ Zem vienas debess”, kas atspoguļos mazākumtautību un latviešu kultūru pārstāvju sadraudzību visdažādākajās izpausmēs. Lai arī esam dažādi, dzīvojam uz vienas zemes, zem vienas debess, zem vienas saules kopīgā laika ritumā. Koncertuzveduma «Zem vienas debess» režisors ir Juris Jonelis.