Dzērienu depozīta sistēmai grib piedāvāt vēl jaunus variantus

0.0

Vai vides ministrs mēģina nobremzēt dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu, paplašinot diskusiju lauku un liekot atkal vērtēt vairākus depozīta sistēmas ieviešanas modeļus? Šāds jautājums radies, tuvojoties likumprojekta priekšlikumu iesniegšanas termiņa beigām. Viena no idejām, kas izskan no atbildīgo politiķu puses, ir par depozīta sistēmā pieņemamā iepakojuma veidu būtisku paplašināšanu. Par šādu scenāriju kā alternatīvu gan runā vēl tikai atkritumu apsaimniekotāji, kuri visupirms jau ir pret depozīta sistēmu.