Meža īpašnieki pret cirtējiem

Nepatīkamu pārsteigumu piedzīvojis kāds pensionāru pāris, kas vēlējās pārdot savu mežu. Salīgtais izstrādātājs pensionāru īpašumā saimniekojis kā savā. Ierīkotas nesaskaņotas stigas un pazuduši aizsargjoslā augošie koki, nodarot īpašniekiem vairāku tūkstošu eiro zaudējumus. Atbildīgās iestādes atšķirīgi interpretē likuma normas, tādēļ meža saimniekiem jau gadiem neizdodas tikt pie kompensācijas. Turpina Ģirts Zvirbulis.

Komentāri

Kategorijas