Vai atbildīgie dienesti neredz, par kādu izgāztuvi pārvērties Dreiliņu mežs?