Padziļina Liepājas ostu

Kopš janvāra vidus Liepājā nepārtraukta darba režīmā notiek ostas kuģu ceļu padziļināšana, lai par diviem metriem palielinātu pašreizējo 12,5 metru dziļumu un ostā varētu uzņemt kuģus ar maksimāli pieļaujamo kravas daudzumu atbilstīgi to iegrimei. Darbus veic Beļģijas kompānija, kas ir viens no lielākajiem akvatorijas padziļināšanas uzņēmumiem pasaulē un iepirkuma procedūrā iesniedza vislētāko piedāvājumu. Līguma summa ir 24,5 miljoni eiro bez PVN. Turpina TV Kurzeme.

Komentāri

Kategorijas