Šaubas VARAM iepirkumos

Vērienīga ielu apgaismojuma nomaiņa vairākās pašvaldībās, kurās priekšroku dod vienam un tam pašam uzņēmumam. Daudzmiljonu projekts, kur būvfirmas «Velve» darbu uzrauga ar šo pašu būvfirmu saistīts uzņēmums. Šie un citi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas struktūru iepirkumi piesaistīja mūsu uzmanību, jo tos visus kaut kas vieno. Vairāk – Olgas Dragiļevas sižetā.