Raiņa muzeja vadītāja Tadenavā, Jēkabpils novadā - Agnese Timofejeva. Tuesi.lv

«Es Raini mācos izprast kopā ar skolēniem, kas atbrauc uz muzeju. Man Raiņa darbos tuva ir spēcīgā brīvības ideja un tieksme Latvijas sabiedrību veidot labāku,» uzsver Raiņa muzeja vadītāja Agnese Timofejeva Tadenavā, Jēkabpils novadā.

«Inovācija ir domāšanas veida maiņa. Šis muzejs sevi ir pierādījis gan Latvijas, gan pasaules mērogā kā inovatīvu objektu. Šādā veidā Raini var iepazīt krietni radošāk. Mēs lepojamies, ka Rainis un šāds muzejs prot iedvesmot,» stāsta Agnese.

«Mana Latvija vēl top, un tajā liela nozīme ir arī manis pašas gribai. Katra paša ieguldījums ir ļoti svarīgs. Nevar vienkārši stāvēt malā, čīkstēt par visu un nemitīgi kritizēt, ja tu pats nevēlies iesaistīties valsts un sabiedrības veidošanā,» ir pārliecināta Agnese.

«Identitātes kritēriju rangā man visaugstākā vietā ir valoda un kultūras īpatnības. Es savu būtību šobrīd nevaru sasaistīt ar nevienu citu valsti. Latvija ir vieta, kur ir mana piederība.»