Bibliotekāre no Kuldīgas - Inga Brūvere. Tuesi.lv

«Cilvēki tagad ir ļoti ātri, viņiem visur ir jāpaspēj. Grāmata liek apstāties, ir jāievelk elpa, jāapsēžas un grāmata jāapskatās,» saka bibliotekāre Inga Brūvere Kuldīgā.

«Es nepazīstu nevienu bērnu, kam nepatīk lasīt. Tā ir mūsu, pieaugušo, atbildība, kā mēs viņam grāmatu iedodam,» uzsver Inga.

«Es ar lielu lepnumu saku, ka es esmu latviete un esmu no Latvijas.  Mazpilsētas priekšrocības es izjūtu katru dienu. Kuldīgā ir ļoti latviska vide un es to baudu. Tā ir bauda būt starp savējiem,» atzīst Inga.

«Lai kā mums reizēm gribas rāties uz visu, bet te ir vislabāk.»