Atklāta Nacionālās enciklopēdijas e-versija

Tieši divus mēnešus pēc Nacionālās enciklopēdijas drukātā sējuma iznākšanas šodien lietotāju rīcībā nodota enciklopēdijas elektroniskā versija. Ar tās palīdzību jau tagad var noskaidrot, piemēram, kuri bija pirmie orģinālmūzikas autori Latvijā, kas izraisīja «perestroiku» un kādās trīs spēlfilmās filmējušies «The Beatles» dalībnieki. Enciklopēdijas e-versija būs krietni apjomīgāka nekā drukātais sējums un regulāri tiks papildināta. Tāpēc likumsakarīgi, ka pagaidām, kā uzzināja kolēģe Zane Brikmane, daudziem atslēgvārdiem enciklopēdijā skaidrojumu vēl nevar atrast.