"2018. Latvijas hronika". 13. sērija. Sandijs Semjonovs.

0.0

Ogres novada Meņģeles pagastā vietējie skolēni gatavojas valsts simtgades koncertam. Kāds spēlē akordeonu, cits flautu vai ģitāru. Pavisam skolā mācās 15 skolēni, bet šogad pamatskolu pabeidza tikai viens absolvents. 

Pēc skolēnu skaita Meņģeles skola jāslēdz. Lai tā nenotiku, skola oficiāli pievienota un šobrīd ir Taurupes pamatskolas filiāle. Statistikas datos Meņģeles skolas vārds atsevišķi neparādās.

Gadā, kad Latvija svinēja savu simtgadi, Meņģeles skolai apritēja 150 gadi. Vieni uzsver mazās skolas intimitāti un ģimeniskumu, citi - ka mazās skolas nespēj sniegt konkurētspējīgu izglītību.