Veidos ekspertu darba grupas

Lai vienotos par topošās valdības darbu, jaunievēlētās partijas veidos ekspertu grupas, kas diskutētu par sešiem tematiem – veselības aprūpes reformu, izglītības jomu, tiesiskuma un drošības jautājumiem, transportu un infrastruktūru, obligātā iepirkuma komponentes likvidēšanu un reģionālo reformu. Minētie jautājumi prasot tūlītēju detalizētāku izstrādi, tādēļ nolems veidot atsevišķas ekspertu grupas. Par jaunās valdības veidošanu turpina Madara Līcīte