Telefonintervija ar Lieni Dambiņu

Kopš aprīļa Latvijā darbojas Pusaudžu resursu centrs, ko izveidojis Bērnu slimnīcas fonds kopā ar nozares speciālistiem. Tas īsteno pirmo profilakses tipa ambulatoro atbalsta programmu pusaudžiem, kuriem konstatēta atkarību izraisošu vielu pārmērīga lietošana vai atkarīgas uzvedības traucējumi.
Lai uzzinātu, kā šim centram izdodas palīdzēt pusaudžu atkarību ārstēšanā un vai atbalstā plānots iesaistīt vairāk spēku, esam sazinājušies ar Bērnu slimnīcas fonda priekšsēdētāju Lieni Dambiņu.