Centrāleiropā gatavojas aizsargāties no imigrantiem

Vairākās Centrāleiropas valstīs pret imigrantiem noskaņoti iedzīvotāji izveidojuši militāras vienības pašaizsardzībai, lai gan pašu migrantu šajās valstīs tikpat kā nav. Tomēr tas parāda, ka sabiedrība ne tikai baidās no migrācijas, bet arī neuzticas saviem politiķiem un valstij, ka tā spēs nodrošināt mieru un kārtību. Dažviet politiķi šīs sabiedrības bailes cenšas apzināti palielināt, lai varētu izmantot savās priekšvēlēšanu kampaņās. Vairāk par stāsta Ilze Nagla.