Augstākā tiesa gadā atceļ ap 15% bāriņtiesu lēmumu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ar zināmu regularitāti saņem privātpersonu sūdzības par Rīgas bāriņtiesas lēmumiem attiecībā uz bērnu nošķiršanu no ģimenēm, kā arī arvien biežākas sūdzības par bāriņtiesas darbinieku attieksmi. Arī Augstākā tiesa pieņēmusi vairākus blakus lēmumus lietās par Rīgas bāriņtiesu, norādot, ka ir iemesls apšaubīt bāriņtiesas darbinieku profesionalitāti. Arī tuvākajās dienās gaidāms spriedums kādā pirmās instances tiesā, kurā skata lietu par Rīgas Bāriņtiesas rīcību, nosakot saskarsmes tiesības. Turpina Vita Anstrate.