Atslēgas. Par trimdas latviešiem un latviskumu

0.0

Latviešus nemitīgi plicinājis viens emigrācijas vilnis aiz otra. Šobrīd ārpus Latvijas mīt ap  370 tūkstošiem latviskas izcelsmes cilvēku – ceturtā daļa nācijas. Sekmīgākie latviskuma kopēji līdz šim bijuši Otrā pasaules kara bēgļi un viņu pēcteči, kas Latviju pameta ar smagu sirdi tieši tāpēc, ka sirdī palika nevis rūgtums par Latviju, bet ilgas pēc tās.

Vienā no karstākajām šī gada dienām, Zaļenieku muižas amatniecības skolā noslēdzās jauniešu nometne 2x2. Šī nometne ir noturīgākā no visām trimdas tradīcijām, kas dzima pirms teju 60 gadiem Amerikā, bet nu turpinās Latvijā. 100 jauniešu – puse klaida, puse no Latvijas – te pulcējās, lai vērtīgās nodarbībās taptu par gudriem un spējīgiem latviešiem. Vēl daudzus gadus pēc Latvijas okupācijas viņi izvēlas būt latvieši un joprojām runā latviski. Kāpēc? Kā tas iespējams? Ar kādām pūlēm klaida latvieši noturējušies pie savām saknēm? Varbūt tās nemaz nav pūles, bet prieks?