Atslēgas. Holokausts Latvijā – Valdemārpils savējie

Ebreju un romu masu slepkavības nacistu okupācijas laikā vēsturnieki sauc par lielāko noziegumu mūslaiku Latvijas vēsturē. Holokausts Latvijas ebreju kopienu tikpat kā iznīcināja, romu skaits saruka uz pusi. Brīvvalsts pēdējos gados Latvijā bija teju 100 tūkstoši ebreju – 5% valsts iedzīvotāju. Holokaustā tika nogalināti gandrīz 70 tūkstoši – deviņas desmitdaļas no tiem, kas šeit mita, karam sākoties.

Mazpilsētās, kur ebreju bija daži simti vai desmiti, tos noslaktēja jau okupācijas pirmajās nedēļās, 1941. gada vasarā. Bet kas bija noziedznieki?

Šīs nedēļas Atslēgās - par četru gadsimtu garās Valdemārpils ebreju vēstures beigām divās 1941. gada vasaras naktīs. Šajā stāstā nepavīd neviens vācu okupanta vārds, tikai vietējie latvieši. Nav šaubu, ka ebreju slaktēšanā viņi pildīja no augšas nākušas okupantu pavēles. Taču amati, kuros šīs pavēles bija jāpilda, bija brīvprātīgi, no tiem drīkstēja arī atteikties. Kāpēc neviens nepretojās, bet - tieši otrādi - aktīvi iesaistījās?