Starpspēle un lūgšana Mūsu tēvs no kantātes Dievs, tava zeme deg! (1943) - Dziesmu svētki

Komentāri

Kategorijas