Pēta skolēnu miegu un aktivitāti

Skolēni, kuriem sporta stundas ir biežāk, starpbrīžos telefonos nesēž. Tas pierādīts
apjomīgā Latvijas olimpiskās komitejas un Latvijas Mobilā telefona veiktā zinātniskā pētījumā. Tāpat tajā secināts, ka skolēni par maz guļ. Tagad, kad skolas soma tiks likta malā līdz rudenim, sporta skolotāji aicina izmantot katru dienu, lai to pavadītu svaigā gaisā. Un noteikti – kustoties. Turpina Aija Kinca.