"Izziņas impulss” 7. sērija

Kuri dzīvnieki izrādījušies cilvēkam liktenīgākie palīgi un par ko esam pateicīgi laboratorijas pelēm? Kā notiek pētījumi ar dzīvniekiem, ko cilvēcei devušas aitas un kā šajā gadsimtā cilvēki ar jaunākajām medicīnas tehnoloģijām spēj palīdzēt zirgiem? 

Būsim klāt arī brīdī, kad zirgam veic operāciju, un redzēsim, ar kādiem izaicinājumiem tajā saskaras veterinārārsti.

Komentāri

Kategorijas