Bērnunams «Stikli» – bērniem nepiemērots

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija atzinusi, ka bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāde «Stikli» nav piemērota vieta bērnu pilnvērtīgai attīstībai un iekļaušanai sabiedrībā. Tā kā inspekcijas skatījumā prioritāras ir bērnu intereses, plašāki komentāri par situāciju šajā bērnunamā tiks sniegti tikai pēc tam, kad inspekcijai būs pilnīga informācija par katra tur dzīvojošā bērna turpmāko likteni un viņa dzīves apstākļiem