Kā tiek pārstrādāti sašķirotie atkritumi?

Jau daudzus gadus Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja šķirot savus atkritumus. Patiesībā tas pat ir finansiāli izdevīgi. Ja no kopējā atkritumu daudzuma ārā izņem stiklu, kartonu un plastmasu par kuru izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā, tad lēnāk piepildās kopējais sadzīves atkritumu konteiners. Tas jāizved retāk, kas nozīmē mazāku rēķinu. Mūsu kolēģis Uldis Birziņš devās noskaidrot, kas notiek ar Latvijā sašķiroto produkciju un kā sašķirotais materiāls vēlreiz atgriežas mūsu ikdienas dzīvē jau pavisam citā veidolā.