Kompetenču izglītība - Valdorfa pedagoģijas pamats

Šajā mācību gadā simt Latvijas skolās testa režīmā tiek izmēģināta jaunā kompetenču izglītība. Tikmēr Ādažu Brīvā Valdorfa skola kompetencēs balstītu izglītības saturu apgūst jau 25 gadus. Kompetence ir spēja apgūtās zināšanas izmantot reālajā dzīvē, un, kā uzskata Valdorfa skolas pedagogi, lai šo mērķi sasniegtu, svarīgākais ir sadarbība. Turpina TV Spektrs.