Atslēgas. Latviešu leģionāru piemiņas diena 16. martā. Kāpēc tieši šis datums?

Uzreiz pēc Otrā pasaules kara, 1945. gadā, bijušie leģionāri karagūstekņu nometnēs Rietumos dibināja organizāciju «Daugavas Vanagi». Tās mērķis bija palīdzēt latviešu kara veterāniem – gan materiāli, gan ar pagātnes kopības gara uzturēšanu.  Tika nolemts, ka bijušo kaujasbrāļu kopā pulcināšanai un zudušo piemiņai nepieciešams konkrēts datums. Tā tika izvēlēts 16. marts.

Šķiet, ne ar vieniem citiem svētkiem brīvā Latvija sava Brīvības pieminekļa pakājē nav tik apjukusi. Formāli tie gan nav ne svētki, ne piemiņas diena. Oficiāli atzīmējamo dienu kalendārā sabijusi tikai 1999. gadā, vēlāk tā tika svītrota – bailēs, ka nacistu armijas veterānu godāšanu pasaule nesapratīs.  Bet vai pati Latvija šo dienu ir sapratusi? Aiz katras piemiņas dienas taču ir kāds vēsturiski nozīmīgs tieši tās dienas notikums. Kas ir noticis 16. martā? Kas ir šīs dienas varoņi? Cik daudzi zina īsto svinēšanas iemeslu? Un vai tiešām šī diena ir jāsvin?