Baltijas jūrā meklē delfīnus

Vēl pirmās Latvijas laikā Baltijas jūrā bieži varēja sastapt mazākos no zobvaļiem - cūkdelfīnus jeb jūras cūkas, un tos pat zvejoja. Tagad šo jūras zīdītāju skaits ir tik mazs, ka iekļauti Eiropā sevišķi apdraudēto sugu sarakstā. Cūkdelfīni sastopami vien Vācijas, Polijas, Dānijas, Zviedrijas ūdeņos. Iespējams, tie iemaldās arī Lietuvas un Latvijas piekrastē. Lai noskaidrotu cūkdelfīnu skaitu Baltijas jūrā, daudzu valstu pētnieki, arī Latvijas, veic cūkdelfīnu akustisko monitoringu. Taču izskatās, ka ne visiem pa prātam ir zinātnieku darbošanās.

Vēl pirmās Latvijas laikā Baltijas jūrā bieži varēja  sastapt mazākos no zobvaļiem - cūkdelfīnus jeb jūras cūkas, un tos pat zvejoja. Tagad šo jūras zīdītāju skaits ir tik mazs, ka iekļauti Eiropā sevišķi apdraudēto sugu sarakstā. Cūkdelfīni sastopami vien Vācijas, Polijas, Dānijas, Zviedrijas ūdeņos. Iespējams, tie iemaldās arī Lietuvas un Latvijas piekrastē. Lai noskaidrotu cūkdelfīnu skaitu Baltijas jūrā, daudzu valstu  pētnieki, arī Latvijas, veic cūkdelfīnu akustisko monitoringu. Taču izskatās, ka ne visiem pa prātam ir zinātnieku darbošanās.

Komentāri

Kategorijas