Skolēni: sasniegumi atkarīgi tikai no paša!

Ik mācību gada sākums nāk ar neskaitāmiem problēmjautājumiem par Latvijas izglītības kvalitāti, skolotāju algām un dārgajiem mācību līdzekļiem. Šogad turbulenču ir īpaši daudz -- gan Tiesībsarga aktivitātes, aicinot vecākus boikotēt skolu izsniegtos iepirkumu sarakstus, gan Izglītības ministrijas aizdomas par kropļotu mācību grāmatu tirgu. Viedokli par šiem jautājumiem prasa skolotājiem un prasa vecākiem. Mēs uzrunājām divus motivētus un mērķtiecīgus pusaudžus, lai uzzinātu -- kas viņiem sakāms par skolā pavadītā laika lietderību.

Ik mācību gada sākums nāk ar neskaitāmiem problēmjautājumiem par Latvijas izglītības kvalitāti, skolotāju algām un dārgajiem mācību līdzekļiem. Šogad turbulenču ir īpaši daudz -- gan Tiesībsarga aktivitātes, aicinot vecākus boikotēt skolu izsniegtos iepirkumu sarakstus, gan Izglītības ministrijas aizdomas par kropļotu mācību grāmatu tirgu. Viedokli par šiem jautājumiem prasa skolotājiem un prasa vecākiem. Mēs uzrunājām divus motivētus un mērķtiecīgus pusaudžus, lai uzzinātu -- kas viņiem sakāms par skolā pavadītā laika lietderību.

Komentāri

Kategorijas