Ropažos diskutē par vidusskolas nākotni

Novada attīstības stratēģijā Ropažu vidusskola paredzēta kā mācību iestāde, kur iegūt vispārējo vidējo izglītību. Nelielā bērnu skaita dēļ, it īpaši vidusskolas klasēs, kur mācās tikai divdesmit seši audzēkņi, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma veiktajā pētījumā tai paredzēts vien sākumskolas statuss. Lēmums par skolas nākotni būs jāpieņem pašvaldības deputātiem, bet pirms tam izglītības forumā par to diskutēja vecāki un pedagogi. Vairāk – TV Spektrs