Tieša runa: «Ko nozīmē kompetenču pieejā balstīts mācību saturs?»

Latvijas skolā plāno ieviest jaunu mācīšanas metodi - kompetenču pieeju. Ko tā nozīmēs, ko pratīs skolēni un kā viņus eksaminēs?

Diskusijas dalībnieki:

Zane Oliņa

«Skola 2030» mācību satura ieviešanas vadītāja

Sanita Lazdiņa

«Skola 2030» mācību satura izstrādes vadītāja

Pāvels Pestovs

«Skola 2030» mācību satura izstrādes vadītājs

Mārcis Auziņš

LU profesors

Andžela Sokolova

Mārupes vidusskolas direktora vietniece mācību darbā, matemātikas skolotāja

Edgars Galzons

Rīgas Kristīgās vidusskolas vecāku padomes pārstāvis

Aivars Gribusts

izglītības uzņēmuma «Lielvārds» vadītājs

Komentāri

Kategorijas