12 elementi ainavā. Lauku koki un akmeņi

0.0

Liels zarots koks tīrumā senāk deva pavēni un glāba no lietus ganu, tā bija romantisku tikšanos, pirmo un arī atvadu skūpstu vieta. Vecs vientuļš koks tīrumā - tā ir dabas daudzveidības oāze.

Koks tīrumā ir kavēklis, jo mazina jaudīgas lauksaimniecības tehnikas darba ražīgumu un rentabilitāti. Raugi, romantikai un skūpstiem nav ekonomiska pamatojuma.

Liels akmens tīruma malā tāpat.