Par A. Borovkova rīcību VDK īpašumu pārņemšanā

Komisijas sēdes beigās šodien izvērtās diskusijas arī par to, kāda loma ir pieaicinātajiem ekspertiem – bijušajam Augstākās tiesas senatoram Pāvelam Gruziņam, juristei Ārijai Meikališai un Latvijas Juristu biedrības prezidentam Aivaram Borovkovam. Visiem komisijas deputātiem neesot skaidrs, kāpēc izraudzīti tieši šie cilvēki

Komentāri

Kategorijas