«Parex sāgai» vēl neredz gala

Tieši pēc mēneša iztek termiņš, līdz kuram Latvijas valdība apsolījusi Eiropas Komisijai likvidēt valstij piederošo «Revertu». Savulaik valsts pārņemtās «Parex bankas» slikto kredītu mantiniece pagaidām gan nekur nepazudīs un arī tās iesāktie darbi turpināsies. Tikai jau zem cita nosaukuma un citā iestāde. «Revertas» aktīvus pārņems jaunizveidots Privatizācijas aģentūras meitas uzņēmums, savukārt pašu «Revertu» formāli likvidēt vēl nevarēs labu laiku, jo tā joprojām ierauta vairākās tiesvedībās. Vai valsts beidzot liks punktu «Parex» zudušo miljonu meklēšanā? Par to mans kolēģis Jānis Geste.