Apšauba, vai zemniekiem varēs atmaksāt arī zaudēto ražu

Tieši divus mēnešus pēc tam, kad 24. augustā Latgali skāra pamatīgas lietavas, kas postīja gan ceļus, gan laukus, valdība apstiprinājusi, ka no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atvēl gandrīz 15mit miljonus eiro kompensācijām lauksaimniekiem. Tās saņems gandrīz trīstūkstoš saimniecību īpašnieki. Vidējais kompensāciju apjoms ir 5070-mit eiro, bet lielākā – 268ņi tūkstoši. Taču valsts atlīdzinās tikai zemnieku ieguldītos izdevumus, bet tiem, kuri cer uz atbalstu par negūto ražu, būs jāgaida Eiropas Komisijas galavārds. Turpina Sabīne Bērziņa

Komentāri

Kategorijas