Latvijas vēstnieks Krievijā M.Riekstiņš sāk darbu

Krievija ir gatava veidot kaimiņattiecības ar Latviju, balstoties uz abu pušu interesēm. Tā šodien izteicies Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēstnieku akreditācijas ceremonijā Kremlī. Starp 20 valstu sūtņiem, kas iesniedza akreditācijas rakstu Putinam, bija arī Māris Riekstiņš – jaunais Latvijas vēstnieks Krievijā. Pēc oficiālās stāšanās amatā vēstnieks sacīja, ka Latvija ir gatava veidot draudzīgas attiecības ar kaimiņvalsti, tajā paša laikā apzinoties, ka pastāv jautājumi, par kuriem pusēm ir dazādi viedokļi. No Maskavas turpina mūsu korespondente Viktorija Terentjeva.

Komentāri

Kategorijas