Piemiņas dārzs Staļina lielā terora upuriem Butovā

Bijušajā PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta Butovas poligonā Maskavas apgabalā, kur pagājušā gadsimta 30. gados Staļina īstenotā lielā terora laikā nošāva un apglabāja gandrīz 21 tūkstoti cilvēku, atklāts Piemiņas dārzs. Butova par mūža mājām kļuvusi arī pusotram tūkstotim latviešu. Par liktenīgu viņiem kļuva toreizējā Krievijas kriminālkodeksa 58. pants – kontrrevolucionāri noziegumi. Taču laikā, kad Staļina terora upurus joprojām apraud viņu radinieki, Maskavā parādījies padomju diktatora krūšutēls. Turpina mūsu korespondente Maskavā Viktorija Terentjeva.

Komentāri

Kategorijas